Elena del Rivero

Fontana: I Love You (Wound Series)

2012

Pa d'or, fil i agulla sobre paper d'abacà fet a mà
97,8 x 90,2cm

Elena del Rivero