Normativa d’accés i codi de conducta

CONDICIONS D’ACCÉS

Les entrades per a accedir al Centre d’Art Hortensia Herrero (d’ara en avant, “CAHH” o “Centre”) es podran adquirir en les taquilles físiques del Centre i a través de la seua pàgina web. Estan sotmeses a les condicions generals establides en www.cahh.es/va

La Fundació Hortensia Herrero es reserva el dret d’exigir, a aquells visitants que hagen adquirit una entrada gratuïta o a preu reduït, que acrediten tals circumstàncies.

L’entrada s’haurà de conservar durant la visita i tindrà un sol ús en la data i hora assenyalades en esta.

No s’admeten canvis ni devolucions.

Una vegada el visitant abandone el CAHH, no s’admetran reaccessos o reentrades.

La Fundació es reserva el dret d’admissió i podrà impedir l’accés al CAHH al posseïdor d’una entrada que no haja sigut adquirida en el punt de venda oficial.

La Fundació no es fa responsable de la pèrdua o el robatori de pertinences dels visitants durant la visita al CAHH.

Qualsevol dubte o consulta es farà a través de l’adreça de correu electrònic info@cahh.es.

CONDICIONS PER A LA VISITA

HORARI

Es podrà consultar l’horari del Centre d’Art tant en la seua pàgina web com en la taquilla física situada al carrer del Mar, núm. 22, baix-dreta.

TAQUILLA

La taquilla estarà oberta fins a 45 minuts abans de l’horari de tancament del Centre.

VESTIMENTA

No podrà accedir-se al Centre descalç, amb el tors al descobert ni amb roba de bany.

SEGURETAT

No està permés accedir a l’edifici amb objectes o substàncies que puguen suposar un risc per a la integritat de les persones o béns del Centre (serà el personal d’accés qui ho determinarà).

No es permetrà l’accés al Centre a persones que es troben en evident estat d’embriaguesa o amb símptomes de trobar-se sota els efectes d’estupefaents.

AFORAMENT LIMITAT

El CAHH recomana la compra de l’entrada anticipada, amb la finalitat d’assegurar-se l’accés al Centre en l’horari triat i evitar fer cua.

CONSIGNA

Per a garantir la seguretat de les obres d’art, no es podrà accedir al Centre amb paquets de més de 30 x 30 cm, ni amb motxilles, paraigües o cascos de moto. Els visitants del Centre tenen a la seua disposició, de manera gratuïta, taquilles amb clau per a deixar els seus efectes personals, que no podran superar les dimensions següents: 50 x 30 x 50 cm.  Els visitants faran un ús diligent de les taquilles i no depositaran cap element que puga degradar-se o deteriorar-se, ni qualsevol objecte o substància il·legal. En cas de tindre coneixement d’això, el Centre contactarà amb les autoritats competents, l’usuari serà l’únic responsable i s’eximirà expressament la Fundació de qualsevol responsabilitat. Quan acabe la visita, els visitants deixaran lliure la taquilla amb la clau corresponent. En cas que s’extravie la clau, els visitants es comprometen a informar el personal del Centre tan prompte com en siguen conscients. Els objectes oblidats seran guardats en el Centre durant 3 mesos.

VISITA AMB MENORS

Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult. Els adults acompanyants dels menors seran, en tot moment, responsables del comportament dels xiquets que els acompanyen.

ANIMALS

Per la seguretat de les obres exposades i dels visitants, només es pot accedir al Centre amb gossos d’assistència.

FOTOGRAFIAR I GRAVAR

Està permés prendre imatges a l’interior del Centre per a ús privat, excepte amb flaix, trípode o pals de selfi.

L’autorització per a fotografiar o gravar no s’aplica a la imatge de les persones. S’ha d’obtindre el seu consentiment exprés per a poder fotografiar-les o gravar-les.

Per a fotògrafs de premsa, s’ha de dirigir al Departament de Premsa del CAHH en l’adreça de correu electrònic prensa@fundacionhortensiaherrero.org

DIBUIXAR

Està permés dibuixar a l’interior de les sales en un quadern no més gran que un A4, amb llapis grafit o llapis de colors.

TELÈFON MÒBIL

Es demana que els telèfons mòbils es mantinguen en silenci durant la visita al Centre per a evitar molestar la resta de visitants.

OBRES D’ART

Amb la finalitat de protegir i conservar les obres d’art, no està permés tocar-les, excepte en els casos en què s’indique expressament el contrari. Per tant, s’haurà de mantindre en tot moment la distància de seguretat establida.

A LES SALES

Per a evitar accidents i molèsties a la resta de visitants, no s’ha de cridar ni córrer per les sales.

S’han de complir obligatòriament en tot moment les indicacions del personal de sala. Qualsevol dubte es podrà consultar amb ells.

ZONA DE DESCANS

No està permés consumir begudes, menjars ni xiclets a l’interior del Centre, a excepció de la zona de descans habilitada per a fer-ho.

Com que és un espai lliure de fums, no està permés fumar a l’interior de l’edifici.

NETEJA

L’espai s’ha de mantindre net; hi ha papereres habilitades al llarg del recorregut.