Drets d’ús d’imatges

Tots els drets d’explotació de les imatges de les obres que integren la Col·lecció Hortensia Herrero són de la titularitat exclusiva de la Fundació Hortensia Herrero o dels seus titulars legítims. Per a aquelles obres subjectes a drets d’autor s’ha de tindre, per a poder usar-les, la corresponent llicència de l’autor o del gestor dels seus drets.
Queda prohibida la utilització de les imatges per a qualsevol finalitat sense autorització de la Fundació Hortensia Herrero i sense tindre l’autorització dels titulars legítims.
La Fundació Hortensia Herrero no es responsabilitza de l’ús que es puga fer de les imatges en contra de la Llei de propietat intel·lectual o qualsevol altra disposició legal.