Avís legal i Política de privacitat

INFORMACIÓ GENERAL

El web del Centre d’Art Hortensia Herrero (d’ara en avant, CAHH) www.cahh.es té per objecte facilitar el coneixement per part dels usuaris de les activitats que es duen a terme al CAHH, l’objectiu del qual és compartir amb els valencians i valencianes l’art contemporani més rellevant a escala internacional i continuar contribuint a fer de la Comunitat Valenciana una destinació cultural i artística de referència.

Este lloc web és propietat d’HORTENSIA HERRERO, FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb domicili al c/ Arquitecte Mora, núm. 3, València, inscrita en el Registre de fundacions de la Comunitat Valenciana amb el núm. 557-V i amb el codi d’identificació fiscal G-98409386 (d’ara en avant, la Fundació i/o la Fundació Hortensia Herrero).

DADES DE CONTACTE

Carrer Arquitecte Mora, núm. 3-14, 46010, València (Espanya)

Tel. + 34 963 888 261

info@fundacionhortensiaherrero.org

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

La Fundació Hortensia Herrero es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’este.

L’usuari, en accedir a este web, accepta que la Fundació Hortensia Herrero no serà responsable de cap conseqüència, mal o perjudici que es deriven d’eixe accés o ús de la informació d’este web o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb este web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

La Fundació Hortensia Herrero no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a les quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

La Fundació Hortensia Herrero declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys als usuaris del seu lloc web que es puguen derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, la Fundació Hortensia Herrero no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet puga patir l’usuari.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL WEB

Tots els drets de propietat intel·lectual derivats del contingut d’este lloc web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, pertanyen a la Fundació Hortensia Herrero, de manera que ens correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’estos. Per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de la Fundació Hortensia Herrero. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en este lloc web estan protegits per llei. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en este camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

PROTECCIÓ DE DADES (POLÍTICA DE PRIVACITAT)

La Fundació, en compliment del que es disposa en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i com a responsable del lloc web informa tots els usuaris que faciliten o vagen a facilitar les seues dades personals que estes dades seran objecte del tractament que s’haja registrat entre les activitats de tractament de la Fundació Hortensia Herrero, conforme al que es preveu en l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades (d’ara en avant, RGPD), així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Esta política de privacitat regula els tractaments de dades personals dins del lloc web, del qual és responsable Hortensia Herrero, Fundación de la Comunitat Valenciana.

Responsable del tractament de dades personals:

Denominació: Hortensia Herrero, Fundación de la Comunidad Valenciana.

Adreça: C/Arquitecto Mora, nº3 Valencia 46010

NIF: G-98409386

Inscrita en el Registre de fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número 557-V

Adreça electrònica de contacte: info@fundacionhortensiaherrero.org

Finalitat dels tractaments:

La Fundació tractarà les dades dels usuaris del seu lloc web o la resta de les seues activitats per a:

  1. Sol·licitud d’informació

Gestionar les sol·licituds d’informació realitzades a la Fundació (informació sobre projectes, assessorament sobre estos, consultes, etc.).

  1. Contactes

Invitació a esdeveniments de la Fundació (inauguracions, gales, conferències, rodes de premsa, xarrades, etc.)

  1. Butlletí d’informació

Remetre periòdicament, per correu electrònic, comunicacions electròniques amb informació sobre les activitats realitzades per la Fundació Hortensia Herrero i el CAHH.

  1. En general:

S’utilitzaran per a complir amb les obligacions legals.

Terminis i/o criteris de conservació de les dades

El termini de conservació per part de la Fundació de les dades personals dels usuaris és únicament durant el temps necessari per a la consecució de les finalitats per a les quals van ser recollides o, si escau en el termini establit per llei.

Categories de les dades tractades

La Fundació recull totes les dades directament de l’interessat, depenent del lloc de la pàgina web tracta les categories següents:

– Dades identificatives: nom, cognoms, adreça electrònica, adreça postal, telèfon.

– Metadades de comunicacions electròniques.

– Dades de trànsit del lloc web.

El lloc web, a través dels seus diferents formularis, indicarà aquelles dades que és obligatori o voluntari proporcionar per a la prestació del servei. En cas que siguen obligatòries, la negativa a subministrar-les impossibilitarà a la Fundació la prestació dels serveis sol·licitats. En cas que no s’indique res sobre la voluntarietat o obligatorietat de proporcionar les dades, seran obligatòries.

L’usuari es compromet a proporcionar dades verídiques i a comunicar els canvis. A més, per al supòsit que proporcione dades de tercers, manifesta tindre el seu consentiment, així com el compromís d’informar-los del que es recull ací. L’usuari eximix la Fundació de qualsevol responsabilitat en este sentit.

Si l’usuari és menor d’edat, es requerix que dispose del consentiment previ dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seues dades personals en els diferents formularis.

Legitimació

La Fundació està legitimada per al tractament de les dades en funció del següent:

– La gestió de sol·licituds d’informació es legitima en l’interés legítim de solucionar les consultes i/o sol·licituds dels interessats.

– La comunicació de les activitats i la invitació a esdeveniments, gales, etc. a interessats amb els quals ja ha mantingut una relació prèvia. La Fundació està legitimada per l’interés legítim d’acord amb la normativa vigent (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic).

– La gestió d’enviament de comunicacions electròniques relacionades amb l’activitat de la Fundació (butlletins o newsletters, notícies, promocions) a interessats amb els quals no haja tingut una relació prèvia es legitima en el consentiment de l’interessat, que el podrà revocar en qualsevol moment.

– Independentment de l’anterior, la Fundació podrà utilitzar la informació de la qual disposa per al compliment de les seues obligacions legals.

De la mateixa manera, s’informa que els consentiments obtinguts dels usuaris per a les diferents finalitats són independents els uns dels altres i que l’usuari pot revocar-los de manera individualitzada, sense que això afecte la resta.

Destinataris

  1. Cessions

La Fundació efectuarà les comunicacions següents:

– Empreses de mailing i hosting.

– Administracions públiques i forces i cossos de seguretat de l’Estat, en virtut de les obligacions legals que siguen aplicables.

Addicionalment, es faran les comunicacions necessàries a proveïdors que presten els serveis necessaris per al funcionament de la Fundació (encarregats de tractament), entitats col·laboradores; tot això, per a possibilitar el compliment dels compromisos.

  1. Transferències internacionals

No es preveuen transferències internacionals de les dades dels interessats.

Drets dels interessats

L’usuari, com a interessat, té dret a:

– Conéixer si des de la Fundació s’estan tractant les seues dades personals.

– Accedir a les seues dades personals.

– Rectificar les seues dades personals, sempre que siguen inexactes o estiguen incompletes.

– Suprimir les seues dades personals, quan s’entenga que el motiu pel qual se’n disposava ha desaparegut, quan s’haja revocat el consentiment, etc.

– Oposar-se al tractament de les dades, sempre que concórreguen determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular. La Fundació deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Sol·licitar la portabilitat de les dades.

– Retirar els consentiments prestats a la Fundació.

A banda de tot l’anterior, els interessats poden fer una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan consideren que la Fundació ha vulnerat els seus drets o no ha satisfet el seu exercici de drets en matèria de protecció de dades. Podeu trobar les dades de contacte de l’AEPD en el seu lloc web: www.aepd.es

Els usuaris podran exercitar els seus drets davant la Fundació en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a la qual cosa hauran d’enviar-nos una comunicació escrita en què es concrete el dret que exercita, juntament amb un document acreditatiu de la seua identitat (DNI/NIE o passaport), per qualsevol dels canals següents:

– Per correu postal a la Fundació (RGPD: Exercici de drets) C/ Arquitecte Mora, núm. 3, València, CP 46010.

– Por correo electrónico info@fundacionhortensiaherrero.org con asunto “RGPD: Ejercicio de derechos”.

MODIFICACIONS

La Fundació es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, de manera que pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través del web com la forma en què estos apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la Fundació i l’USUARI es regix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia s’ha de sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de València.

 

Política de galetes
Este lloc web utilitza galetes (conegudes també per la denominació anglesa cookies) perquè tingueu la millor experiència d’usuari. Si hi esteu d’acord, polseu ACCEPTE. Si no ho feu, és possible que el lloc web no carregue totes les seues funcionalitats. Per a més informació, podeu consultar la nostra política de galetes fent clic en l’enllaç.